ติดต่อเรา


ที่อยู่ 8/3 หมู่ 7
ตำบล บ้านแหวน
อำเภอ หางดง
จังหวัด เชียงใหม่
50230
เบอร์โทร 083 – 7834440
เบอร์โทร 053 – 023828
แฟ็ก 053 – 023828
อีเมล์ chiangmairemovals@yahoo.com
www.chiangmairemovals.com